РОМА И ДАША

ВЛАД И КАТЯ

АНТОН И НАТАША

САША И ЛЕНА

ЛЕША И ТАНЯ

ИЛЬЯ И КАТЯ

ЖЕНЯ И КАТЯ

МАРАТ И НАСТЯ

ЮРА И ТАНЯ

РОМА И САША

ЕГОР И САБРИНА

ЭДУАРД И КРИСТИНА

Instagram: @porushkov.yakov